merklading

Actuele dossiers

Zoek en bekijk de inhoud van de dossiers die geldig zijn vanaf 2014.

Bekijk de dossiers...

Denk mee!

Denk mee en meld u hier aan voor het Panel Kwalificaties mbo.

Lees meer...

Laatste nieuws (s-bb.nl)

Herziening: kwalificatiedossiers vastgesteld, keuzedelen naar Kamer

In de herziening van de kwalificatiestructuur mbo zijn twee grote stappen voorwaarts gezet. Alle beschikbare herziene kwalificatiedossiers zijn vastgesteld door de minister van OCW. Het wetsvoorstel voor de herziening, waarmee de introductie van keuzedelen een fundament krijgt, is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Herziene kwalificatiedossiers aangeboden

Op 30 januari 2015 bood SBB de minister van OCW en staatssecretaris van EZ 168 herziene kwalificatiedossiers ter vaststelling aan. De laatste stap in een proces van herziening waarbij onderwijs en bedrijfsleven intensief hebben samengewerkt en ook de mening van docenten en praktijkopleiders nadrukkelijk is meegenomen.

Bussemaker stelt model en toetsingskader herziene dossiers vast

Minister Bussemaker van OCW heeft op 6 januari 2015 het model, de bijbehorende instructie en het toetsingskader vastgesteld. Deze documenten vormen de basis voor de herziene kwalificatiedossiers. SBB biedt deze op 1 februari 2015 aan de minister aan.

Herziene kwalificatiedossiers geven ruimte aan regionale initiatieven

Op 1 juli 2014 hebben de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ ingestemd met ruim 90% van de herziene kwalificatiedossiers mbo. Minister Bussemaker wil met de nieuwe dossiers de basis leggen voor efficiënter georganiseerd onderwijs.

Alles over keuzedelen

Een keuzedeel is een nieuw onderdeel binnen de opleiding. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen.

Lees meer over de keuzedelen...

Opbouw nieuwe dossiers

Met ingang van 2015 bestaan dossiers uit twee nieuwe elementen, namelijk een basis- en een profieldeel.

Lees meer over de opbouw...

Veelgestelde vragen

Hoe wordt een dossier gemaakt? Is een kwalificatie hetzelfde als een opleiding?

Bekijk de antwoorden en meer...

Servicepunt IHKS

Veel partijen werken samen aan de invoering van de herziening kwalificatiestructuur. 

Lees verder..

Mening over de dossiers

 

Wilt u uw mening geven over één of meerdere kwalificatiedossiers? Ga naar onze speciale website:

Mijnkwalificatiedossier.nl