merklading

Actuele dossiers

Zoek en bekijk de inhoud van de dossiers die geldig zijn vanaf 2014.

Bekijk de dossiers...

Herziening in het kort

De dossiers zijn aan het veranderen. Meer weten over dit project 'Herziening'?  

Lees en bekijk een korte introductie...

Laatste nieuws (s-bb.nl)

Bussemaker stelt model en toetsingskader herziene dossiers vast

Minister Bussemaker van OCW heeft op 6 januari 2015 het model, de bijbehorende instructie en het toetsingskader vastgesteld. Deze documenten vormen de basis voor de herziene kwalificatiedossiers. SBB biedt deze op 1 februari 2015 aan de minister aan.

Herziene kwalificatiedossiers geven ruimte aan regionale initiatieven

Op 1 juli 2014 hebben de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ ingestemd met ruim 90% van de herziene kwalificatiedossiers mbo. Minister Bussemaker wil met de nieuwe dossiers de basis leggen voor efficiënter georganiseerd onderwijs.

Entreedossier en lijst vierjarige opleidingen vastgesteld

Onderdeel van het actieplan Focus op Vakmanschap van de minister van OCW is de invoering van de entreeopleiding. Ook onderdeel van het actieplan is de verkorting van de mbo niveau 4-opleidingen van vier jaar naar drie jaar. Het kwalificatiedossier voor de entreeopleiding én de lijst met vierjarige opleidingen zijn vandaag vastgesteld door de minister van OCW.

Naar een toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs

Minister Bussemaker van OCW wil dat het mbo beter inspeelt op een veranderende arbeidsmarkt. Studenten moeten uitgedaagd worden hun talenten te ontwikkelen, de kwaliteit van het mbo moet omhoog en mbo-instellingen moeten doelmatiger gaan werken.

Alles over keuzedelen

Een keuzedeel is een nieuw onderdeel binnen de opleiding. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen.

Lees meer over de keuzedelen...

Opbouw nieuwe dossiers

Met ingang van 2015 bestaan dossiers uit twee nieuwe elementen, namelijk een basis- en een profieldeel.

Lees meer over de opbouw...

Veelgestelde vragen

Hoe wordt een dossier gemaakt? Is een kwalificatie hetzelfde als een opleiding?

Bekijk de antwoorden en meer...

Denk mee!

Denk mee en meld u hier aan voor het Panel Kwalificaties mbo.

Lees meer...

Mening over de dossiers

 

Wilt u uw mening geven over één of meerdere kwalificatiedossiers? Ga naar onze speciale website:

Mijnkwalificatiedossier.nl