Crebo

Crebolijsten

Aan kwalificatiedossiers en kwalificaties worden door de overheid crebonummers gekoppeld. Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Nieuwe of sterk gewijzigde kwalificatie(dossier)s krijgen een nieuw crebonummer.

 

Crebo's en bpv

Tijdens de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur zijn er opleidingsvarianten ontstaan die voor de uitvoering van de beroepspraktijkvorming (bpv) onderling gelijkwaardig zijn. We noemen dit de crebo equivalenten. De gelijkwaardigheid van deze opleidingen voor de bpv kunt u hier direct opvragen.

U vult hieronder het crebonummer in van de opleiding waarvan u de verwante opleidingen wilt weten. Na een klik op de knop 'Toon equivalent(en)' ziet u een lijst met gelijkwaardige opleidingen. Als u een bpv-overeenkomst opmaakt met het door u ingevulde crebonummer, dan mag de stagiair ook stage lopen bij de leerbedrijven die erkend zijn voor de crebo's in de getoonde lijst. 

Crebonummer

Crebo koppeltabel

Het ministerie van OCW, de Inspectie van het onderwijs, SBB en MBO Raad hebben een gezamenlijke crebo-koppeltabel gemaakt. In die tabel zijn alle crebo's waarop deelnemers zijn ingeschreven aan één van de beroepen  uit 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015. Crebo's die naar vergelijkbare beroepsopleidingen verwijzen, zijn aan elkaar gerelateerd. De tabel is alleen bedoeld voor het maken van analyses en rapportages. Het is geen leidraad om het onderwijs in te richten of om vast te stellen welke naam op het diploma vermeld wordt.

Er zijn twee versies van de tabel: een werkblad met een opgemaakte versie, en een werkblad met een kale tabel om in te kunnen lezen.