merklading

Examinering

Examineren is een manier om vast te stellen of een deelnemer voldoet aan de eisen om het diploma te behalen. Onderwijsinstellingen zijn hiervoor verantwoordelijk.

Examenafspraken

Examinering is, in het verlengde van de kwalificatiestructuur, een van de pijlers van SBB. Onderwijs en bedrijfsleven willen samen afspraken maken over hoe zij samenwerken en hoe het proces zo ingericht kan worden, dat het bedrijfsleven vertrouwen heeft in de waarde van het diploma. Onderwijsinstellingen zijn hiervoor vanuit de wet gezien eindverantwoordelijk. Zij geven samen met het bedrijfsleven vorm aan examinering. Maar onderwijs en bedrijfsleven hebben ieder een eigen rol in het examineringsproces.

Dit wordt gedaan door midden van het 'examenprofiel'. In het examenprofiel worden afspraken over ieders rollen en verantwoordelijkheden vastgesteld. Dit geeft duidelijkheid over wat wordt verwacht van het bedrijfsleven in het examineringsproces.

Voor meer informatie over examenafspraken kunt u contact opnemen met: Lisette van Loon (beleidsadviseur SBB), email: l.vanloon@s-bb.nl.

Hoofdlijnen sectorale examenafspraken
Model examenprofiel

Examinering in het mbo

Het Servicepunt examinering mbo van de MBO Raad is het loket voor inhoudelijke en praktische vragen over beroepsgerichte examinering in het mbo.